Οι εταίροι του έργου FACET πραγματοποίησαν την τρίτη συνάντησή τους στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ο κύριος στόχος του FACET – είναι να αναπτύξει νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και μεθόδους για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων τόσο για νέους όσο και για έμπειρους επαγγελματίες και συμπεριλαμβανομένης της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Η νέα εκπαίδευση θα στοχεύσει στην αναστροφή της χαμένης δημιουργικότητας και θα βελτιώσει την ικανότητα δημιουργίας νέων και καλύτερων ιδεών και θα μετατρέψει τις ιδέες σε δράση για τη δημιουργία νέων πραγματικών και πολύτιμων προϊόντων / υπηρεσιών / επιχειρηματικών μοντέλων. […]

Διαβάστε περισσότερα →

Οι εταίροι του έργου FACET δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό μάθημα για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων. Σήμερα συζητάμε για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα →

Today we were in the kick-off meeting of the Erasmus Plus Project FACET, aiming to create a MOOC on Avant-garde Creativity and Entrepreneurship for the Furniture sector among the 8 partners: the Tuscan technological cluster for interiors and design – DID, the home & contract furnishings cluster and innovation hub –  CENFIM, the vocational training centre of […]

Διαβάστε περισσότερα →