Το FACET ολοκληρώνεται με την τελευταία του συνάντηση με στόχο την αξιολόγηση της πιλοτικής δοκιμής του μαθήματος «Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων» στην πλατφόρμα MOOC https://facet.erasmusplus.website/ και με αναφορά στις Διακρατικές Συναντήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για επικύρωση και προώθηση του μαθήματος. Οι έξι εταίροι του έργου, που εκπροσωπούν 6 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, [...]

Διαβάστε περισσότερα →

Η 6η Διακρατική Συνάντηση Έργου του έργου FACET - Τομέας επίπλων Avant-garde Δημιουργικότητα και Κατάρτιση Επιχειρηματικότητας - www.facetproject.eu πραγματοποιήθηκε εχτες 16 Δεκεμβρίου 2020. Οι 6 συνεργάτες, Distretto Interni e Design DID - www.distrettointerniedesign.it, CENFIM Home & Contract Furnishings Cluster - www.cenfim.org, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Βιομηχανίες Ξυλείας και Έπιπλα, CFPIMM - https://cfpimm.pt/, Αρχιτεκτονική και Τμήμα Σχεδιασμού [...]

Διαβάστε περισσότερα →

Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του FACET στο Διαδίκτυο, λόγω περιορισμών COVID. Ο κύριος στόχος του FACET είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων, για τη συνεχή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την μάθηση βάσει εργασίας. [...]

Διαβάστε περισσότερα →