Το FACET ολοκληρώνεται με την τελευταία του συνάντηση με στόχο την αξιολόγηση της πιλοτικής δοκιμής του μαθήματος «Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων» στην πλατφόρμα MOOC https://facet.erasmusplus.website/ και με αναφορά στις Διακρατικές Συναντήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για επικύρωση και προώθηση του μαθήματος. Οι έξι εταίροι του έργου, που εκπροσωπούν 6 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, [...]

Διαβάστε περισσότερα →