Οι εταίροι του έργου FACET πραγματοποίησαν την τρίτη συνάντησή τους στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ο κύριος στόχος του FACET – είναι να αναπτύξει νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και μεθόδους για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων τόσο για νέους όσο και για έμπειρους επαγγελματίες και συμπεριλαμβανομένης της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Η νέα εκπαίδευση θα στοχεύσει στην αναστροφή της χαμένης δημιουργικότητας και θα βελτιώσει την ικανότητα δημιουργίας νέων και καλύτερων ιδεών και θα μετατρέψει τις ιδέες σε δράση για τη δημιουργία νέων πραγματικών και πολύτιμων προϊόντων / υπηρεσιών / επιχειρηματικών μοντέλων. […]

Διαβάστε περισσότερα →