Οι εταίροι του έργου FACET πραγματοποίησαν την τρίτη συνάντησή τους στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ο κύριος στόχος του FACET – είναι να αναπτύξει νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και μεθόδους για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων τόσο για νέους όσο και για έμπειρους επαγγελματίες και συμπεριλαμβανομένης της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Η νέα εκπαίδευση θα στοχεύσει στην αναστροφή της χαμένης δημιουργικότητας και θα βελτιώσει την ικανότητα δημιουργίας νέων και καλύτερων ιδεών και θα μετατρέψει τις ιδέες σε δράση για τη δημιουργία νέων πραγματικών και πολύτιμων προϊόντων / υπηρεσιών / επιχειρηματικών μοντέλων.

Το πρόγραμμα έχει 2 συγκεκριμένους στόχους: τον καθορισμό του προγράμματος σπουδών FACET για τη δημιουργικότητα και τις επιχειρηματικές δεξιότητες και γνώσεις (που είναι ήδη διαθέσιμες) και την ανάπτυξη ενός πρακτικού εργαλείου μάθησης για την καθοδήγηση των επαγγελματιών μέσω της διαδικασίας δημιουργίας ιδεών και υλοποίησης.

Οι οκτώ εταίροι του έργου που εκπροσωπούν 6 χώρες της ΕΕ (Ισπανία, Ιταλία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία) συναντήθηκαν στην Αθήνα για να εξετάσουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα των τελευταίων έξι μηνών και να σχεδιάσουν τις μελλοντικές δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης περιόδου, το FACET εστίασε τις προσπάθειές του στον καθορισμό του νέου κοινού Προγράμματος σπουδών και των περιεχομένων της ενότητας μαθημάτων. Τώρα, οι εταίροι θα προετοιμάσουν τα νέα εκπαιδευτικά υλικά που θα αποτελέσουν το μάθημα.

Εκτός από τον συντονιστή τον Τεχνολογικό σύνδεσμο της Τοσκάνης για σχεδιασμό εσωτερικών χώρων – DID, άλλοι εταίροι του προγράμματος είναι: το κέντρο καινοτομίας για το σπίτι και το έπιπλο - CENFIM, το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης της βιομηχανίας ξύλου και επίπλων - CFPIMM, το τμήμα αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας - DIDA, το Πανεπιστήμιο της Τρανσυλβανίας, στο Μπρασόβ  - UTB, η εταιρεία παροχής συμβουλών και κατάρτισης Eureocrea Merchant - EM, η ένωση των κατασκευαστών επίπλων της Τσεχίας - η ACN και η εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού Cristal Clear Soft - CCS.