Οι εταίροι του έργου FACET πραγματοποίησαν την τρίτη συνάντησή τους στην Αθήνα στις 25 και 26 Σεπτεμβρίου 2019. Ο κύριος στόχος του FACET – είναι να αναπτύξει νέα και καινοτόμα εκπαιδευτικά περιεχόμενα και μεθόδους για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων τόσο για νέους όσο και για έμπειρους επαγγελματίες και συμπεριλαμβανομένης της μάθησης που βασίζεται στην εργασία. Η νέα εκπαίδευση θα στοχεύσει στην αναστροφή της χαμένης δημιουργικότητας και θα βελτιώσει την ικανότητα δημιουργίας νέων και καλύτερων ιδεών και θα μετατρέψει τις ιδέες σε δράση για τη δημιουργία νέων πραγματικών και πολύτιμων προϊόντων / υπηρεσιών / επιχειρηματικών μοντέλων. […]

Διαβάστε περισσότερα →

Οι εταίροι του έργου FACET δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό μάθημα για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων. Σήμερα συζητάμε για το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού.

Διαβάστε περισσότερα →

Σήμερα ήμασταν στην 1η συνάντηση του Erasmus+ προγράμματος FACET με στόχο τη δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος για την καινοτόμο δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων μεταξύ των 8 εταίρων: – o Τεχνολογικός σύνδεσμος της Τοσκάνης για σχεδιασμό εσωτερικών χώρων - DID, το κέντρο καινοτομίας για το σπίτι και το έπιπλο - CENFIM, το κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης της βιομηχανίας ξύλου […]

Διαβάστε περισσότερα →