Η Ευρωπαϊκή βιομηχανία παραγωγής επίπλων έχει πληγεί σοβαρά από την πρόσφατη κρίση και υπέστη σημαντικές αλλαγές ώστε να γίνει περισσότερο προσανατολισμένη στις εξαγωγές και να επικεντρωθεί στην αναβάθμιση της ποιότητας, του σχεδιασμού και της καινοτομίας. Αυτές οι αλλαγές περιλαμβάνουν την αναδιάρθρωση, την τεχνολογική πρόοδο και τις καινοτομίες των επιχειρηματικών μοντέλων, αλλά χρειάζονται συνεχιζόμενες επενδύσεις σε δεξιότητες, σχεδιασμό, δημιουργικότητα, έρευνα, καινοτομία και νέες τεχνολογίες.

Παρόλο που οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές επίπλων έχουν καλή φήμη παγκοσμίως όσον αφορά το σχεδιασμό και τη δημιουργικότητα, μόνο λίγες εταιρίες καινοτομούν, ενώ οι περισσότερες από τις εταιρείες ακολουθούν, κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ).

Η καινοτομία έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και οι μακροχρόνιες επιτυχίες των επιχειρήσεων θα εξαρτηθούν από τις ικανότητές τους να είναι καινοτόμες (Leavengood, 2009). Επιπλέον, στις ανταγωνιστικές αγορές, η προσαρμογή στις αλλαγές μέσω της καινοτομίας είναι απαραίτητη για να επιβιώσουν οι επιχειρήσεις (Bullard and West, 2002).

Η καινοτομία απαιτεί ικανότητες πρωτοβουλίας και επιχειρηματικότητας, οι οποίες συνδέονται με την ικανότητα μετατροπής των ιδεών σε δράση. Περιλαμβάνει τη δημιουργικότητα, την καινοτομία και την ανάληψη κινδύνων, καθώς και την ικανότητα σχεδιασμού και διαχείρισης σχεδίων για την επίτευξη στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ έδειξε ότι οι πρώτες 3 δεξιότητες που κρίθηκαν απαραίτητες στο πρόγραμμα EU 2020 είναι: η σύνθετη επίλυση προβλημάτων, η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πλαίσιο, οι επιχειρήσεις επίπλων πρέπει να είναι πιο δημιουργικές και καινοτόμες, όχι μόνο να ξεκινούν νέες επιχειρήσεις, αλλά να είναι σε θέση να εμπορευθούν νέα πολύτιμα προϊόντα και υπηρεσίες.