Industria producției de mobilă din UE a fost grav afectată de criza recentă și a suferit modificări semnificative pentru a deveni mai orientată către export și pentru a se concentra pe modernizarea calității, designului și inovării. Aceste schimbări includ restructurarea, progresele tehnologice și inovațiile modelului de afaceri, dar necesită şi investiții continue în competențe, design, creativitate, cercetare, inovație și noi tehnologii.

Deși producătorii de mobilier din UE au o bună reputație la nivel mondial în ceea ce privește designul și creativitatea, doar puține companii sunt formatoare de opinie, în timp ce majoritatea companiilor sunt adepte, în special IMM-urile.

Inovarea a devenit un instrument foarte important pentru competitivitatea firmelor, iar succesul pe termen lung al firmelor va depinde de abilitățile lor de a fi inovatoare (Leavengood, 2009). În plus, pe piețele competitive, adaptarea schimbărilor prin inovație este necesară pentru ca întreprinderile să supraviețuiască (Bullard și West, 2002).

Inovația necesită competențe de inițiativă și antreprenoriat, care se referă la capacitatea de a transforma ideile în acțiune. Aceasta implică creativitate, inovație și asumarea riscurilor, precum și capacitatea de a planifica și gestiona proiecte pentru atingerea obiectivelor. În această perspectivă, Forumul Economic Mondial a arătat că primele 3 abilități care au devenit indispensabile în UE 2020 sunt: rezolvarea complexă a problemelor, gândirea critică și creativitatea. În contextul extrem de competitiv, companiile de mobilier trebuie să fie mai creative și mai întreprinzătoare, nu numai să înceapă noi afaceri, ci și să poată comercializa produse și servicii noi şi valoroase.