Rezultatele disponibile publicului proiectului FACET sunt enumerate mai jos:

Documente tehnice


Curriculum

Curriculum-ul conține o trecere în revistă a celor cinci module de instruire cu obiectivele lor, planul de învățare, procedurile și criteriile de evaluare a rezultatelor învățării care trebuie obținute în fiecare modul, precum și lista ocupațiilor / calificărilor în care ar putea fi integrat fiecare modul.

Curriculum (versiunea în limba română)

Sondaj privind nevoia de competențe

Un chestionar a fost trimis în fiecare țară parteneră a proiectului (60 creativi, 77 antreprenori, 36 formatori / profesori) pentru a intra în contact direct cu grupurile țintă și cu părțile interesate și pentru a înțelege nevoile în ceea ce privește cunoștințele și abilitățile legate de creativitate și antreprenoriat în sectorul mobilierului.

Sondaj (versiunea în limba engleză)


Materiale de diseminare


Broşură

Broșura conține o scurtă prezentare a obiectivelor, a datei de implementare și a rezultatelor proiectului FACET.

Broşură (versiunea in limba romana)

Primul buletin informativ

Buletinul informativ conține cele mai noi știri legate de proiect, cum ar fi lansarea paginii web, raportul rezultatelor sondajului de opinie și publicarea curriculumului, precum și alte noutăți ale sectorului.

Primul buletin informativ (versiunea in limba engleza)