Veřejně dostupné výsledky projektu FACET jsou uvedeny níže.

Technické dokumenty


Průvodce pro školitele - poskytovatele odborného a vzdělávacího kurzu

Příručka pro lektory odborného a vzdělávacího kurzu (VET) vysvětluje, jak využívat a aplikovat zdroje vyvinuté v projektu FACET: i) učební plán, ii) školicí materiál kurzu (MOOC) a iii) výukový nástroj založený na práci (WBLT). Guide – VET providers (Czech version)

Průvodce pro školitele - nábytkářské společnosti

Tato příručka je podobná té předchozí, ale v tomto případě je určena nábytkářským společnostem a konkrétněji jejich manažerům lidských zdrojů. Průvodce usnadní kreativním profesionálům firem naučit se využívat zdroje vyvinuté v projektu FACET: i) učební plán, ii) školicí materiál kurzu (MOOC) a iii) ) výukový nástroj založený na práci (WBLT).

Guide - Furniture companies (Czech version)

Osnovy

Osnovy obsahují přehled pěti učebních jednotek s jejich cíli, učebním plánem, postupy a kritérii pro hodnocení výsledků učení, kterých má být dosaženo v každé učební jednotce, stejně jako seznam zaměstnání/kvalifikací, které mohou být začleněny do každé jednotky.

Curriculum (Czech version)

Průzkum potřeb kapacit

Dotazník byl předložen v každé partnerské zemi projektu (60 kreativců, 77 podnikatelů, 36 školitelů/učitelů) se záměrem navázat přímý kontakt s cílovými skupinami a zajímavými zainteresovanými osobami a porozumět potřebám z hlediska znalostí a dovedností souvisejících s kreativitou a podnikáním v nábytkářském sektoru.

Průzkum (anglická verze)


Šíření materiálů


Brožura

Brožura obsahuje stručnou prezentaci cílů, data realizace a výsledky projektu FACET.

Brožura (Česká verze)

Zpravodaj

Zpravodaj obsahuje nejnovější zprávy týkající se projektu, jako je spuštění webu, zpráva o výsledcích průzkumu a zveřejnění učebních osnov a další novinky v tomto odvětví.

Zpravodaj #1 (anglická verze)
Zpravodaj #2 (anglická verze)
Zpravodaj #3 (anglická verze)
Zpravodaj #4 (anglická verze)