Kontext

Ačkoli výrobci nábytku z EU mají po celém světě dobrou pověst, pokud jde o design, pouze několik z nich udává nové trendy, zatímco většina společností, zejména malých a středních podniků, tyto trendy spíše následují. Ve vysoce konkurenčním kontextu, kterému nábytkářské společnosti čelí, musí být společnosti kreativnější a podnikavější, což znamená nejen zakládání nových podniků, ale musí být také schopny komercializovat nové produkty a služby.

Hlavní cíl

Hlavním cílem projektu FACET je vývoj nových a inovativních metod pro další posílení tvořivosti a podnikavosti v programech odborného vzdělávání a tréninku v nábytkářském odvětví, a to jak pro počáteční odborné vzdělávání a přípravu, tak pro pokročilejší odborné vzdělávání a přípravu, za použití metod učení založených na pracovních zkušenostech.

Školení FACET bude podporovat kreativitu a podnikatelské dovednosti profesionálů nábytkářských společností. To vyústí v nové produkty, které budou v souladu s měnící se strukturou populace, životního stylu a trendů, jakož i novými obchodními modely a dodavatelsko-spotřebitelskými vztahy.

Metodologie

Projekt FACET začíná studiem kvalifikací a pracovního obsazení v nábytkářském odvětví s cílem definovat požadované výsledky učení, které mají být zajištěny výukou a osvojením kreativity a podnikavosti v tomto sektoru. Projekt využívá zpětné vazby zaměstnanců nábytkářského průmyslu.

Poté budou vytvořeny učební plány, které podrobně definují jednotlivé kapitoly: obecný název, profily / kvalifikace ESCO, úroveň EQF, výsledky učení, postupy a kritéria pro hodnocení a body ECVET.

Jakmile budou učební osnovy připraveny, bude vytvořen online kurz FACET, který bude jednotlivé obsahy vytvářet, transformovat je do interaktivních výukových předmětů a her, integrovat je do e-learningové platformy a implementovat systém odznaků. Bude provedeno závěrečné testování cílových uživatelů, čímž se nashromáždí jejich zpětná vazba a odpovídajícím způsobem se zlepší výstup.

Bude také vytvořen nástroj učení, založený na pracovních zkušenostech a bude zaveden systém odznaků pro rozřazení použitých dovedností. Bude provedeno závěrečné testování cílových uživatelů, nashromáždění jejich zpětné vazby a vylepšení nástroje podle výsledků testu.

Bude vypracován průvodce pro školitele, který vysvětlí, jak používat online kurz i nástroj pro školení a jak posoudit odpovídajícím způsobem výsledky učení, včetně nejlepších zkušeností sesbíraných z výstupních testů.

Jakmile budou seskupeny všechny výstupy projektu, účastníci uspořádají ve svých zemích workshopy s cílem šířit výsledky projektu a získat zpětnou vazbu od zúčastněných stran.

Výsledky

Nové školení zlepší schopnost vytvářet nápady, přicházet s lepšími nápady a převádět je do praxe, aby bylo dosaženo skutečných a hodnotných produktů / služeb / obchodních modelů.

Projekt bude rozvíjet intelektuální výstupy týkající se kreativity, podnikání a jejich následné aplikace v nábytkářském odvětví, které budou volně dostupné na webových stránkách projektu:

  • Osnovy;
  • Online kurz;
  • Učební nástroj založený na práci; a
  • Průvodce pro trenéry.

Cílové skupiny

Mezi hlavní cílové skupiny projektu FACET patří:

  • Profesionálové v nábytkářském průmyslu zabývající se inovacemi (návrháři, ředitelé, marketingoví manažeři).
  • Studenti designu, dřevařských oborů a obchodu.
  • Učitelé programů Odborného vzdělávání a tréninku souvisejících s designem, obchodem a nábytkem.

Intelektuální výstupy

O1-FACET Osnovy

Datum zahájení: 01/11/2018 - Datum ukončení: 31/03/2019 (5 měsíců)

O2-FACET Online kurz

Datum zahájení: 01/14/2019 - Datum ukončení: 30/06/2020 (15 měsíců)

O3-FACET Nástroj pro výuku práce

Datum zahájení: 01/09/2019 - Datum ukončení: 30/11/2020 (15 měsíců)

O4-FACET Průvodce pro trenéry

Datum zahájení: 01/07/2020 - Datum ukončení: 30/11/2020 (17 měsíců)