Contextul

Deși producătorii de mobilier din UE au o bună reputație la nivel mondial în ceea ce privește proiectarea, doar câteva companii sunt formatoare de opinie, în timp ce majoritatea companiilor, în special IMM-urile, sunt adepte. În contextul, extrem de competitiv, cu care se confruntă companiile de mobilier, acestea trebuie să fie mai creative și mai înreprinzătoare, ceea ce înseamnă nu numai să înceapă noi afaceri, ci și să poată comercializa noi și valoroase produse și servicii.

Obiectivul principal

Obiectivul principal al proiectului FACET este dezvoltarea de metode noi și inovative pentru consolidarea în continuare a creativității și antreprenoriatului în programele VET din sectorul mobilierului, atât pentru formarea profesională inițială, cât și pentru formarea profesională continuă, având în vedere învățarea bazată pe muncă.

Cursul de formare FACET va promova creativitatea și abilitățile antreprenoriale ale profesioniștilor companiilor de mobilier, generând produse noi care sunt în concordanță cu schimbarea structurii populației, a stilului de viață și a tendințelor, precum și cu noi modele de afaceri și relații furnizor-consumator.

Metodologie

Proiectul FACET pornește de la studiul calificărilor și ocupațiilor sectorului mobilierului pentru a defini rezultatele învățării care trebuie acoperite de programele de creativitate și antreprenoriat din sectorul mobilei, cu feedback-ul angajaților din industria mobilei.

Apoi, curricula va fi creată definind unitățile de învățare în detaliu: titlu generic, profiluri / calificări ESCO, nivel EQF, rezultate ale învățării, proceduri și criterii de evaluare și puncte ECVET.

Odată ce curricula va fi gata, cursul online FACET va fi dezvoltat creând conținuturile, transformându-le în obiecte și jocuri interactive de învățare, integrându-le într-o platformă de învățare electronică e-learning, implementând un sistem de insigne. Un test final va fi rulat cu utilizatorii țintă, colectând feedback-ul lor și îmbunătățind,în consecință, rezultatele.

De asemenea, va fi creat un instrument de învățare bazat pe muncă și va fi implementat un sistem de insigne pentru recunoașterea abilităților pe măsură ce instrumentul este utilizat. Un test final va fi rulat cu utilizatorii țintă, colectând feedback-ul lor și îmbunătățind instrumentul în funcție de rezultatele testului.

Va fi elaborat un ghid pentru formatori care să explice cum se folosesc atât cursul online, cât și instrumentul pentru formare și cum se evaluează rezultatele corespunzătoare ale învățării, inclusiv cele mai bune practici colectate din rezultatele testelor.

După crearea tuturor rezultatelor proiectului, partenerii vor organiza ateliere de diseminare în țările lor pentru a disemina rezultatele proiectului și pentru a primi feedback de la părțile interesate.

Rezultate

Noul curs de formare profesională va îmbunătăți capacitatea de a genera idei, de a ajunge la idei mai bune și de a transforma ideile în acțiune pentru a realiza produse / servicii / modele de afaceri reale și valoroase.

Proiectul va dezvolta rezultate intelectuale privind creativitatea, antreprenoriatul și aplicarea acestora în sectorul mobilierului, ce vor fi accesibile gratuit pe pagina de web a proiectului:

  • Curricula;
  • Curs online;
  • Instrument de învățare bazat pe muncă; și
  • Ghid pentru formatori.

Grupuri țintă

Principalele grupuri țintă ale proiectului FACET sunt următoarele:

  • Profesioniști din industria mobilei, care se ocupă de inovație (proiectanți, CEO, directori de marketing).
  • Studenti designeri,de ingineria lemnului şi din domeniul afacerilor.
  • Profesori în programe VET legate de design, afaceri și mobilier.

Rezultate intelectuale

O1-Curriculum FACET

Data începerii: 01/11/2018 - Data finalizării: 31/03/2019 (5 luni)

O2-Curs FACET on-line

Data începerii: 14/01/2019 - Data finalizării: 30/06/2020 (15 luni)

O3- Instrument FACET de învățare bazat pe lucru

Data începerii: 01/09/2019 - Data finalizării: 30/11/2020 (15 luni)

O4- Ghid FACET pentru formatori

Data începerii: 01/07/2020 - Data finalizării: 30/11/2020 (17 luni)