Consorțiul proiectului FACET, a ținut a treia sa întâlnire la Atena, în perioada 25 și 26 septembrie 2019. Obiectivul principal al FACET - Creativitate și formare antreprenorială de avangardă în sectorul de mobilier, este dezvoltarea unor conținuturi și metode de instruire noi și inovatoare pentru consolidarea în continuare a creativității și antreprenoriatului în sectorul mobilei, atât pentru formarea profesională inițială, cât și continuă, inclusiv pentru învățarea bazată pe muncă.

Noua instruire va avea ca scop inversarea tendinței de pierdere a creativității și îmbunătățirea capacității de a genera idei noi și mai bune și de a transforma ideile în acțiune pentru a crea noi produse / servicii / modele de afaceri reale și valoroase.

Proiectul are 2 obiective specifice: definirea curriculum-ului FACET pentru abilități și cunoștințe de creativitate și antreprenoriale (deja disponibile) și dezvoltarea unui instrument de învățare bazat pe lucru, care să ghideze profesioniștii prin procesul de creare și implementare a ideilor.

Pe lângă coordonatorul diD, Clusterul tehnologic toscan pentru interioare și design, ceilalți parteneri de proiect sunt CENFIM, Clusterul și centrul de inovare pentru amenajări interioare  & mobilier contractual în Spania, furnizorul de pregătire profesională (VET) portughez CPFIMM, partenerul grec CCS, expert dezvoltator de software educațional, partenerul italian EUROCREA MERCHANT, expert în formare și asigurare a calității, Asociația producătorilor de mobilă din Cehia ,ACN și două universități: Universitatea Transilvania din Brașov și Departamentul de Arhitectură și Design al Universității din Florența.