Το FACET ολοκληρώνεται με την τελευταία του συνάντηση με στόχο την αξιολόγηση της πιλοτικής δοκιμής του μαθήματος «Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων» στην πλατφόρμα MOOC https://facet.erasmusplus.website/ και με αναφορά στις Διακρατικές Συναντήσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για επικύρωση και προώθηση του μαθήματος.

Οι έξι εταίροι του έργου, που εκπροσωπούν 6 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία) συναντήθηκαν διαδικτυακά, λόγω των περιορισμών της πανδημίας, στις 19 Απριλίου για να κάνουν μια ανασκόπηση στην τελευταία πρόοδο του έργου, να επικυρώσουν τα αποτελέσματα πριν από το κλείσιμο του και να προγραμματίσουν τις δραστηριότητες που αναμένονται στο τέλος του μήνα αλλά και για την περαιτέρω διάδοσης του μαθήματος.

Ο κύριος στόχος του FACET ήταν η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων, τόσο για την αρχική όσο και για τη συνεχή ΕΕΚ και συμπεριλαμβανομένης της μάθησης βάσει εργασίας. Το εκπαιδευτικό μάθημα στοχεύει στην εύρεση της χαμένης δημιουργικότητας και στη βελτίωση της ικανότητας δημιουργίας νέων καλύτερων ιδεών και στη μετατροπή τους σε δράσεις προκειμένου να δημιουργηθούν νέα πραγματικά και πολύτιμα προϊόντα / υπηρεσίες / επιχειρηματικά μοντέλα.

Το έργο ανέπτυξε ένα δωρεάν διαδικτυακό μάθημα για σπουδαστές, επαγγελματίες και επιχειρηματίες, ιδίως στον τομέα των επίπλων και των εσωτερικών χώρων, αλλά γενικά στοχεύει σε όσους ενδιαφέρονται να αυξήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους σχετικά με τη χρήση της δημιουργικότητας ως κίνητρο για καινοτομία, βιωσιμότητα και επιχειρηματικότητα.

Το μάθημα αποτελείται από 5 ενότητες και συνοδεύεται από ένα εργαλείο βασισμένο στην εργασία για την υποστήριξη των διαδικασιών σχεδιασμού προϊόντων, υπηρεσιών και επικοινωνίας.

Το FACET ανέπτυξε επίσης το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που αποτελεί τη βάση του μαθήματος, το αποτέλεσμα, δηλαδή, μιας ανάλυσης αναγκών που πραγματοποιήθηκε μεταξύ εταιρειών, επαγγελματιών και εκπαιδευτικών από τις έξι χώρες εταίρους.