FACET končí posledním setkáním zaměřeném na vyhodnocení pilotního testu kurzu „Kreativita a podnikání v nábytkářském sektoru“ na platformě MOOC https://facet.erasmusplus.website/ a na komunikaci o probíhajících nadnárodních setkáních za účelem ověření a propagování kurzu.

Šest partnerů projektu, představujících 6 zemí (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Česká republika, Rumunsko) se 19. dubna sejde on-line (kvůli COVID omezení) aby revidovali průběh, ověřili očekávané výsledky projektu a využití kurzu před uzavřením aktivit projektu na konci měsíce.

Hlavním cílem FACET bylo vyvinout nové a inovativní vzdělávací metody k dalšímu posílení kreativity a podnikavosti v nábytkářském sektoru, a to jak pro počáteční, tak pro průběžné odborné vzdělávání a přípravu, včetně učení na pracovišti. Cílem kurzu je zvrátit proces ztráty kreativity a zlepšit schopnost generovat nové a lepší nápady a proměnit nápady v akci s cílem vytvořit nové skutečné a hodnotné produkty / služby / obchodní modely.

Projekt proto vyvinul bezplatný online kurz pro studenty, profesionály a podnikatele, zejména v nábytkářském a interiérovém sektoru, ale je i obecně zaměřený na ty, kteří se zajímají o zvyšování znalostí a dovedností v oblasti využívání kreativity jako podmět pro inovace a udržitelnost a podnikání.

Kurz se skládá z 5 modulů a je doprovázen pracovním nástrojem na podporu návrhových procesů produktů, služeb a komunikace.

FACET také vyvinul vzdělávací osnovy, které jsou základem kurzu, jako výsledek analýzy potřeb provedené mezi společnostmi, odborníky a učiteli ze šesti partnerských zemí.