Projekt FACET stojí před závěrečnou fází. Po 30 měsících intenzivní práce se FACET chýlí ke konci. Během tohoto období vytvořilo partnerství FACET kompletní školicí kurz pro kreativitu a podnikání v nábytkářském sektoru. Tento zcela bezplatný kurz je online a skládá se z 5 modulů

  1. Kreativita a kreativní myšlení: přehled několika valencí a vrstev kreativity, které umožňují posílit a rozvinout kreativní myšlení.
  2. Kreativita a inovace: zaměřené na vývoj metod, které mají být současně kreativní a inovativní.
  3. Motivační kreativita: přehled motivace, jednotlivých úrovní motivace a její vazby na důvěru, produktivitu a pozitivní stanovení cílů prostřednictvím analýzy různých motivačních teorií.
  4. Udržitelná kreativita: prezentace základních znalostí o udržitelných projektech využívajících kritické a udržitelné kreativní myšlení: EWM (energie, odpad, materiál) efektivita, ekodesign a oběhové hospodářství.
  5. Kreativita a podnikání: úvod do základních pojmů strategického managementu s důrazem na hlavní osobnostní rysy, které mohou být užitečné na vedoucí pozici.

Školicí kurz FACET je k dispozici na tomto odkazu.

Kromě toho partneři FACET také vyvinuli nástroj založený na práci, průvodce procesy tvorby a implementace nápadů aplikovaných na skutečné projekty. Tento nástroj najdete uvnitř platformy.

Během posledního měsíce projektu, dubna 2021, se partneři zaměří na veřejnou prezentaci výsledků a zdrojů produkovaných projektem v příslušných zemích, a to v: Itálii, Španělsku, Portugalsku, Rumunsku, Řecku a České republice.

Kurz a podpůrné nástroje budou na dobu neurčitou k dispozici online a zcela zdarma. Doporučujeme vám je tedy vyzoušet a využívat!