Στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2020 θα πραγματοποιηθεί η επόμενη συνάντηση του FACET στο Διαδίκτυο, λόγω περιορισμών COVID.

Ο κύριος στόχος του FACET είναι η ανάπτυξη νέων και καινοτόμων μεθόδων κατάρτισης για την περαιτέρω ενίσχυση της δημιουργικότητας και της επιχειρηματικότητας στον τομέα των επίπλων, για τη συνεχή Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση και την μάθηση βάσει εργασίας.

Η νέα εκπαίδευση θα στοχεύει στην επαναφορά της χαμένης τάσης για δημιουργικότητα, στη βελτίωση της ικανότητας δημιουργίας νέων και καλύτερων ιδεών και στη μετατροπή των ιδεών σε δράσεις προκειμένου να δημιουργηθούν νέα πολύτιμα προϊόντα / υπηρεσίες / επιχειρηματικά μοντέλα.

Το έργο έχει 2 συγκεκριμένους στόχους: τον καθορισμό του προγράμματος σπουδών FACET για τη δημιουργικότητα και την επιχειρηματική ικανότητα και την ανάπτυξη ενός Εργαλείου Εκμάθησης βασισμένου στην εργασία για να καθοδηγήσει τους επαγγελματίες μέσω της δημιουργίας και υλοποίησης ιδεών.

Οι έξι εταίροι του έργου, που εκπροσωπούν 6 χώρες (Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα, Τσεχία, Ρουμανία) θα συναντηθούν διαδικτυακά για να αναθεωρήσουν την πρόοδο και τα αποτελέσματα του τελευταίου εξαμήνου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το FACET εστίασε τις προσπάθειες στην υλοποίηση και μετάφραση ενοτήτων και περιεχομένου του εκπαιδευτικού μαθήματος στην πλατφόρμα MOOC. Η πιλοτική δοκιμή για εταιρείες και ενδιαφερόμενους θα είναι online στο τέλος του έτους.