th th 28. a 29. září 2020 dojde k dalšímu FACET meetingu, který se bude konat online, z důvodu omezení, kvůli COVID-19.

Hlavním cílem FACET je vývoj nových a inovativních metod školení pro další posílení kreativity a podnikání v nábytkářském sektoru, a to jak pro počáteční, tak pro průběžné odborné vzdělávání a přípravu, včetně učení na pracovišti.

Nové školení bude zaměřeno na obnovení kreativity a zlepšení schopnosti generovat nové a lepší nápady a proměnit nápady v akci za účelem vytvoření nových skutečných a hodnotných produktů / služeb / obchodních modelů.

Projekt má dva specifické cíle: definovat osnovy projektu FACET pro kreativitu, podnikatelské dovednosti a znalosti a vyvíjet nástroj založený na práci, který provede profesionály procesem vytváření a implementace nápadů.

Šest partnerů projektu, kteří zastupují 6 zemí (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Česká republika, Rumunsko), se setká online, aby revidovalo průběh a výsledky projektu za posledních šest měsíců. Během tohoto období FACET zaměřil své úsilí na implementaci a překlad modulů a obsahu školení na platformě MOOC. Pilotní test pro firmy a zainteresované strany bude uveden do provozu do konce roku.