Η 6η Διακρατική Συνάντηση Έργου του έργου FACET - Τομέας επίπλων Avant-garde Δημιουργικότητα και Κατάρτιση Επιχειρηματικότητας - www.facetproject.eu πραγματοποιήθηκε εχτες 16 Δεκεμβρίου 2020.  

Οι 6 συνεργάτες, Distretto Interni e Design DID - www.distrettointerniedesign.it, CENFIM Home & Contract Furnishings Cluster - www.cenfim.org, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης για Βιομηχανίες Ξυλείας και Έπιπλα, CFPIMM - https://cfpimm.pt/, Αρχιτεκτονική και Τμήμα Σχεδιασμού - Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας - https://www.dida.unifi.it/, Transilvanian University of Brasov - https://www.unitbv.ro, Ένωση Τσεχικών Κατασκευαστών επίπλων - https://www.czechfurniture.com/, CCS Digital Education - https://ccseducation.com/, Eurocrea Merchant http://www.eurocreamerchant.it/, συναντήθηκαν ξανά διαδικτυακά, λόγω πανδημικών περιορισμών, με σκοπό να μοιραστούν τα updates στην υλοποίηση του έργου και να αναλύσουν λεπτομερώς τις λειτουργίες της πλατφόρμας του μαθήματος «Δημιουργικότητα και επιχειρηματικότητα στον τομέα των επίπλων», η οποία είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο για τους ενδιαφερόμενους χρήστες στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://facet.erasmusplus.website/.

Η πλατφόρμα επιτρέπει τη δωρεάν εκπαίδευση για όλους τους χρήστες που ενδιαφέρονται να βελτιώσουν τις ικανότητές τους σχετικά με τη δημιουργικότητα και συναφή θέματα και στοχεύει επίσης στο να εξηγήσει πώς μπορεί να επηρεάσει και να υποστηρίξει η καινοτομία την ανάπτυξη βιώσιμων επιχειρήσεων. Το εκπαιδευτικό μάθημα στοχεύει σε όλους τους επαγγελματίες επίπλων, εσωτερικών χώρων (διακοσμητές, αρχιτέκτονες, σχεδιαστές), αλλά μπορεί να είναι χρήσιμο και σε άλλους τομείς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους μαθητές που εργάζονται στον τομέα της δημιουργικότητας αλλά και σε εκπαιδευτές όλων των οριζόντιων τομέων.

Αυτή η πρώτη πιλοτική περίοδος θα είναι μια δοκιμαστική φάση για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και τελικά για την επικύρωσή του στην οριστική έκδοση.  

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά του εγγράφου, “Οδηγός για Εκπαιδευτές”. Θα είναι στη διάθεση εκπαιδευτών που ενδιαφέρονται για τη μελλοντική χρήση του μαθήματος στις εκπαιδευτικές τους διαδρομές.

Το Έργο θα ολοκληρωθεί τον Απρίλιο με μια σειρά από Πολλαπλασιαστικές Εκδηλώσεις σε κάθε χώρα-εταίρο προκειμένου να βελτιωθεί η προβολή του έργου και να προωθηθεί το διαδικτυακό μάθημα προς επιπλέον πιθανές ομάδες στόχους, ακόμη και σε άλλους τομείς.