The 6 Ieri a avut loc cea de-a șasea reuniune transnațională a proiectului FACET - Sectorul mobilierului -Creativitate de avangardă și formare antreprenorială - www.facetproject.eu .  

Cei 8 parteneri, Distretto Interni e Design DID - www.distrettointerniedesign.it, CENFIM Home & Contract Furnishings Cluster - www.cenfim.org, Centrul de formare profesională pentru industria lemnului și mobilierului, CFPIMM - https://cfpimm.pt/, Departamentul de arhitectură și design - Universitatea din Florența - https://www.dida.unifi.it/, Universitatea Transilvania din Brașov - https://www.unitbv.ro, Asociația Producătorilor de Mobilă din Cehia - https://www.czechfurniture.com/, CCS Digital Education - https://ccseducation.com/, Eurocrea Merchant http://www.eurocreamerchant.it/, s-au întâlnit din nou online, din cauza constrângerilor pandemice, cu scopul de a împărtăși realizările proiectului și de a analiza în detaliu funcționalitățile platformei cursului „Creativitate și antreprenoriat în sectorul mobilierului” care este disponibil online pentru utilizatorii interesați pe următoarea platformă MOOC https://facet.erasmusplus.website/.

Platforma permite instruirea gratuită pentru toți utilizatorii interesați să își îmbunătățească competențele în materie de creativitate și alte subiecte conexe și își propune să explice modul în care aceasta poate influența și susține capacitatea de inovare și dezvoltare a afacerilor durabile. Cursul este dedicat tuturor profesioniștilor din domeniul mobilierului și amenajărilor de interior (arhitecți, designeri, profesioniști în general), dar poate fi util și pentru alți utilizatori, în special cursanților care lucrează în sectorul creativității și formatorilor din toate sectoarele domeniului.

Această primă perioadă pilot va fi o fază de testare pentru îmbunătățirea cursului de formare și, în cele din urmă, pentru validarea acestuia în versiunea definitivă.  

În timpul întâlnirii au fost definite caracteristicile documentului Ghid pentru formatori. Va sta la dispoziția formatorilor interesați de utilizarea viitoare a cursului în traseele acestora pentru formare profesionala.

Proiectul se va încheia în luna aprilie cu o serie de evenimente de diseminare desfășurate în fiecare țară parteneră pentru a crește vizibilitatea proiectului și pentru a promova cursul online către grupuri țintă chiar și din alte sectoare.