Pokud jde o zvednutí nového podniku ze země, je zásadní pocit společného vlastnictví - ale není vždy jasné, jak by zakladatelé měli postupovat při pěstování společného vlastnictví ve svých týmech. V tomto článku autoři popisují nedávný výzkum, který zkoumal, jak se různé typy manažerů pokoušejí pěstovat u svých zaměstnanců pocit společného vlastnictví, a nakonec dospěli k závěru, že pečlivá rovnováha mezi delegováním a diktováním bude pravděpodobněji nejúčinnější. Dále naznačují, že nejlepším způsobem, jak mohou zakladatelé udržet své týmy zapojené a na správné cestě, je aktivně rozhodovat, které prvky jejich myšlenky jsou otevřené pro diskusi a které jsou pevné - a poté to jasně sdělit všem zúčastněným.

Mnoho slibných nových podniků se snaží zvednout ze země, protože jejich zakladatelé selhali v pěstování pocitu společného vlastnictví - pocit, že myšlenka podniku je „naše“ (je týmová) a nejen zakladatele. Když týmy pociťují kolektivitu vlastnictví, více spolupracující , riskují a přinášejí více osobních obětí aby podpořily společný cíl - a když chybí kolektivita vlastnictví, členové týmu se rychle stanou demotivovanými a neproduktivními. Co tedy mohou zakladatelé udělat, aby podpořili tento velmi důležitý smysl pro společné vlastnictví?

Pokračovat ve čtení zde.