Κατά τη διάρκεια των 70 ετών λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο της Τρανσυλβανίας, στο Μπρασόβ έχει εξελιχθεί σε ένα πραγματικά αναγνωρισμένο ίδρυμα τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Πρόκειται για διαπιστευμένο κρατικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που απονέμεται από τον ρουμανικό Οργανισμό Διασφάλισης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση και έχει διεθνή αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πανεπιστημίων (EUA-IEP). Το Πανεπιστήμιο της Τρανσυλβανίας, στο Μπρασόβ έχει σήμερα 18 σχολές, προσφέροντας πτυχίο (για πάνω από 100 προγράμματα), μεταπτυχιακές σπουδές (πάνω από 60 προγράμματα) και διδακτορικές σπουδές (18 τομείς) σε περίπου 20000 φοιτητές. Πληροί τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Χώρου για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Έρευνα, όπως ορίζεται από τις Διακηρύξεις της Μπολόνια, της Κοπεγχάγης και της Λισαβόνας, και προωθείται από την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση στη Ρουμανία.

Η Σχολή Τεχνολογίας Ξύλου, μέλος του έργου DITRAMA, ανήκει στο Πανεπιστήμιο της Τρανσυλβανίας και είναι η μόνη σχολή της επιστήμης και της τεχνολογίας ξύλου στη Ρουμανία. Με 60 χρόνια παράδοσης, η σχολή είχε προετοιμάσει πάνω από 6500 πτυχιούχους, προσφέροντας προγράμματα σπουδών σε όλα τα επίπεδα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Τα έπιπλα είναι ένα θέμα που υπάρχει σε όλα τα προγράμματα. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Επεξεργασίας και Σχεδιασμού Ξύλου εκπαιδεύει τους μηχανικούς παραγωγής και τους ειδικούς για τον τεχνικό και τεχνολογικό σχεδιασμό των επίπλων. Το προπτυχιακό πρόγραμμα Τεχνολογίας Επεξεργασίας Ξύλου παρέχει τις γνώσεις που απαιτούνται για δραστηριότητες στον τομέα παραγωγής και σχεδιασμού της βιομηχανίας επεξεργασίας ξύλου. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Οικολογικός Σχεδιασμός και Αποκατάσταση Επίπλων επεκτείνει τη γνώση σχετικά με τα έπιπλα στις πιο προηγμένες τάσεις στον σχεδιασμό, τα υλικά και την τεχνολογία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Ξύλινες Κατασκευές και Καινοτόμες Τεχνολογίες  προσφέρει προηγμένη εκπαίδευση στον τομέα των νέων υλικών ξύλου, ξύλινων κατασκευών, καινοτόμων τεχνολογιών και τεχνολογικής διαχείρισης στον τομέα της ξυλείας.