Za 70 let své existence se Transilvania University of Brașov stala skutečně prestižní institucí na národním i mezinárodním poli. Jedná se o akreditovanou státní vysokoškolskou instituci, která byla Rumunskou agenturou pro zajišťování kvality ve vysokém školství odměně titulem „High Degree of Confidence (Vysoký stupeň důvěry)“ a je mezinárodně hodnocena Asociací evropských univerzit (EUA-IEP). Transilvania University of Brasov v má nyní 18 fakult, nabízejících bakalářské (více než 100 programů), magisterské (přes 60 programů) a doktorské studium (18 programů) a studuje na ní přibližně 20000 studentů. Splňuje požadavky Evropského prostoru pro vysokoškolské vzdělávání a výzkum tak, jak jsou definovány v Boloňské, Kodaňské a Lisabonské deklaraci a podporovány Národní strategií pro vysokoškolské vzdělávání v Rumunsku.

Faculty of Wood Engineering, člen projektu DITRAMA, patří k Transilvania University a je jedinou fakultou dřevařské vědy a technologie v Rumunsku. S 60letou tradicí fakulta připravila přes 6 500 absolventů, nabízejíc studijní programy na všech úrovních vysokoškolského vzdělávání. Nábytek je téma přítomné ve všech programech. Dřevo-produktové Inženýrství a design dřeva (bakalářský program) školí produktové techniky a specialisty na technické a technologické návrhy nábytku. Dřevo-zpracovatelské inženýrství (bakalářský program) poskytuje znalosti potřebné pro činnosti ve výrobním a designovém sektoru dřevozpracujícího průmyslu. Ekologický design a restaurování nábytku (inženýrský program) rozšiřuje znalosti související s nábytkem na nejpokročilejší úroveň v designu, materiálech a technologii. Pokročilé dřevěné konstrukce a inovativní technologie (inženýrský program) nabízí pokročilé vzdělávání v oblasti nových materiálů na bázi dřeva, dřevěných konstrukcí, inovativních technologií a technologického řízení ve dřevařském odvětví.