În cei 70 de ani de existență, Universitatea Transilvania din Brașov (Transilvania University of Brașov), s-a dezvoltat într-o instituție cu adevărat prestigioasă atât la nivel național, cât și la nivel internațional. Este o instituție de învățământ superior de stat acreditată, căreia i s-a acordat „Grad înalt de încredere” de către Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior și este evaluată la nivel internațional de Asociația Universităților Europene (EUA-IEP). Universitatea Transilvania din Brașov are acum 18 facultăți, oferind diplome de licență (pentru peste 100 de programe), master (peste 60 de programe) și studii doctorale (18 domenii) pentru aproximativ 20000 de studenți. Aceasta îndeplinește cerințele Spațiului european pentru învățământ superior și cercetare, așa cum sunt definite de Declarațiile de la Bologna, Copenhaga și Lisabona și promovate de Strategia națională pentru învățământul superior din România.

Facultatea de Ingineria Lemnului, membra a proiectului DITRAMA, aparține Universității Transilvania și este singura facultate de știință și tehnologie a lemnului din România. Având 60 de ani de tradiție, facultatea a pregătit peste 6500 de absolvenți, oferind programe de studii la toate nivelurile de învățământ superior.Facultatea de Ingineria Lemnului, membra a proiectului DITRAMA, aparține Universității Transilvania și este singura facultate de știință și tehnologie a lemnului din România. Având 60 de ani de tradiție, facultatea a pregătit peste 6500 de absolvenți, oferind programe de studii la toate nivelurile de învățământ superior.
Mobilierul este un subiect prezent în toate programele. Ingineria și designul produselor finite din lemn (licență) pregăteşte ingineri și specialiști pentru proiectarea tehnică și tehnologică a mobilierului. Ingineria prelucrării lemnului (licență) oferă cunoștințele necesare activităților din sectoarele de producție și de proiectare în industria de prelucrare a lemnului. Programul Eco-design de mobilier și restaurare (master) extinde cunoștințele legate de mobilier către cele mai avansate tendințe în materie de design, materiale și tehnologie. Programul Structuri avansate din lemn și tehnologii inovative (master) oferă educație avansată în domeniul materialelor noi pe bază de lemn, structuri din lemn, tehnologii inovative și management tehnologic în sectorul lemnului.