Today I came across a wonderful article about the creative capacity of one of the characters that I find most fascinating: Albert Einstein and I remembered something I learned from my professor in neuroscience, Dr. Irena O’Brien, when she was talking to me about the science behind the insight generation process or those “Aha Moments!” that we have all lived at some point.

Jako příklad uvedl Alberta Einsteina, který popsal svůj vlastní proces generování těchto „Aha Momentů!“ Udělejte velký spekulativní krok k závěru a poté sledujte spojení, abyste nápad ověřili .

Pokračovat ve čtení zde.