Studie ukázaly, že kreativita se zvyšuje, když jsme vystaveni novým zkušenostem, ale v naší současné éře společenského distancování se mnoho našich rutin stalo všedními a předvídatelnými. Pandemie nás může v dohledné budoucnosti udržet v našich omezených světech, ale existují strategie založené na výzkumu, které můžeme použít k udržení naší kreativity:

  1. Využijte negativní emoce
  2. Zapojte fantazii
  3. Buďte aktivní
  4. Rozšiřte své sociální sítě
  5. Choďte v přírodě 

Pokračujte ve čtení zde.