Το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας, μέσω της ικανότητάς του να συντονίζει και να ενσωματώνει τις πολλαπλές διαστάσεις της επιστημονικής και επιχειρησιακής κουλτούρας του έργου, διαδραματίζει το ρόλο του κύριου δημόσιου ερευνητικού οργανισμού στον τομέα του αρχιτεκτονικού έργου, του σχεδιασμού, και του σχεδιασμού τοπίου. Είναι ικανό να ικανοποιεί τις ερευνητικές ανάγκες που προέρχονται από ιδρύματα και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην περιοχή και αλλού και να προωθεί και να αναπτύσσει ερευνητικά έργα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ασχολείται με τη μεταφορά της καινοτομίας για να υποστηρίξει την τεχνική και επιστημονική, πολιτιστική, κοινωνική και παραγωγική πρόοδο ολόκληρης της κοινωνίας και ταυτόχρονα να διατηρήσει και να αναπτύξει τις δεξιότητες έρευνας και κατάρτισης του Τμήματος Αρχιτεκτονικής.