Department of Architecture DIDA (University of Florence), hraje skrze své schopnosti koordinovat a integrovat rozmanité dimenze vědecké a provozní kultury projektů roli hlavní veřejné výzkumné organizace v oblasti architektonických projektů, designu, plánování a krajiny. Dokáže uspokojit výzkumné potřeby, vznikající v institucích a společnostech, působících v regionu i jinde, a propagovat a rozvíjet výzkumné projekty na národní i mezinárodní úrovni. Zabývá se přenosem inovací s cílem podpořit technický, vědecký, kulturní, sociální a produktivní pokrok celé společnosti a současně přitom zachovat a dále rozvíjet výzkumné a školicí dovednosti celé Department of Architecture.