Porto meeting

Práce na projektu FACET pokračují v Portu ve dnech 11. – 12. února 2020.

Hlavním cílem FACET je vývoj nových a inovativních metod školení pro další posílení kreativity a podnikavosti v nábytkářském sektoru, a to jak pro počáteční, tak pro průběžné odborné vzdělávání a přípravu, včetně učení na pracovišti.

Nové školení se zaměří na zvrácení trendu ztráty kreativity a zlepšení schopnosti generovat nové a lepší nápady a proměnit nápady v akci za účelem vytvoření nových skutečných a hodnotných produktů / služeb / obchodních modelů.

Projekt má 2 konkrétní cíle: definici kurikula FACET pro kreativitu a podnikatelské dovednosti a znalosti a vývoj pracovního výukového nástroje, který provede profesionály procesem vytváření myšlenky kreativity a implementace.

Osm partnerů projektu, kteří zastupují 6 zemí (Itálie, Španělsko, Portugalsko, Řecko, Česká republika, Rumunsko), se sejde v Portu, aby revidovali průběh a výsledky projektu za posledních šest měsíců. Během tohoto období, FACET zaměřil své úsilí na vytváření modulů a obsahu školicího kurzu a nyní pracuje na vytvoření a implementaci online platformy.