Facet Platform

Školící kurz „Kreativita a podnikání v nábytkářském sektoru je bezplatný a otevřený všem zájemcům.

Kurz se skládá z interaktivních vzdělávacích materiálů – videí, infografik, prezentací a kvízů – a sady příruček se všemi nezbytnými informacemi a dalšími čteními, která se věnují podrobným tématům. Kurz se skládá z přibližně 30 hodin školení rozdělených do 6 různých modulů::

  1. Kreativita a kreativní myšlení: přehled několika valencí a vrstev kreativity, které umožňují posílit a rozvinout kreativní myšlení.
  2. Kreativita a inovace: zaměřené na vývoj metod, které mají být současně kreativní a inovativní.
  3. Motivační kreativita: přehled motivace, jednotlivých úrovní motivace a její vazby na důvěru, produktivitu a pozitivní stanovení cílů prostřednictvím analýzy různých motivačních teorií.
  4. Udržitelná kreativita: prezentace základních znalostí o udržitelných projektech využívajících kritické a udržitelné kreativní myšlení: EWM (energie, odpad, materiál) efektivita, ekodesign a oběhové hospodářství.
  5. Kreativita a podnikání: úvod do základních pojmů strategického managementu s důrazem na hlavní osobnostní rysy, které mohou být užitečné na vedoucí pozici.
  6. Pracovní nástroj: průvodce procesy tvorby a implementace nápadů aplikovaných na skutečné projekty.

Ke kurzu se dostanete kliknutím zde.