Toskánský technologický klastr pro interiéry a design DID (The Tuscan Technological Cluster for Interiors and Design DID) se zaměřuje na inovace a přenos technologií, souvisejících s interiéry v domácnostech / rekreačních vozidlech / námořních odvětvích a na inovace designu obecně.

Je tvořen 5 propagačními centry, a zahrnuje i obchodní sdružení. Participace výzkumných organizací je strategická, protože v zájmu DID je vnášet kompetentnost do podniků, především těch malých a středních, s cílem rozvíjet procesy výzkumu a vývoje.

Technologický klastr DID se zaměřuje na několik odvětví ve výrobní oblasti, má multidisciplinární vizi a přirozeně také slouží k rozvoji činností, souvisejících s výzkumem a vývojem, školením a internacionalizací pro všechny členy. Sítě výzkumných organizací a mezinárodní aktéři, které DID přivedl ke spolupráci s členskými společnostmi, se nyní pyšní upevněnými vztahy a shodnými konkrétními názory.

Poskytované podpůrné služby:

  • Přístup k veřejné podpoře (regionální / národní programy, inovační poukázky atd.)
  • Usnadnění spolupráce mezi členy
  • Podpora přenosu znalostí
  • Řízení inovací / podpora inovačních procesů (interních, externích)