Vocational Training Centre of Wood and Furniture Industries (CFPIMM) je veřejná, nezisková organizace, vytvořená protokolem mezi Institutem zaměstnanosti a odborného vzdělávání – IEFP, a Asociací průmyslových odvětví dřeva a nábytku v Portugalsku - AIMMP, jejímž cílem je předávat lidským zdrojům v dřevařském a nábytkářském průmyslu přidanou hodnotu.

CFPIMM, který disponuje techniky s rozsáhlými zkušenostmi a výcvikem, využívá spolupráce školitelů s pedagogickým výcvikem a skutečnými znalostmi průmyslu, disponuje vysoce kvalitními výukovými prostředky, nejnovějšími pedagogickými pomůckami a vybavením dílen.

Činnost CFPIMM je určena různým potřebám v různých skupinách veřejnosti (mládež, zaměstnanci a společnosti) a poskytuje několik oblastí školení, jako je počítačem podporované projektování, CNC technologie, řízení výroby, čalounictví, dokončovací práce a průmyslová údržba.