Crystal Clear Soft (CCS) je společnost zabývající se vývojem softwarů, která aktivně zkoumá inovativní využití stavu herních technologií v digitálním publikování, vzdělávání, školení a šíření znalostí. CCS nabízí tzv. řešení na klíč, od konceptualizace a návrhu výuky po testování a nasazení. CCS vyvinula aplikace používané v tisících učeben po celém světě! CCS je především obchodní společnost s mezinárodní působností a pozoruhodným seznamem zákazníků, zejména v oblasti vydavatelství a firemního vzdělávání.